Kompetensnavet konferens

Den 23 november 2022 hölls konferensen Framtidens kompetensutmaning i Skaraborg på Assar i Skövde. 130 deltagare lyssnade på föreläsare som beskrev nuläge och framtid och Kompetensnavets uppdrag och arbete introducerades.

Stort tack till alla som kom och var med i dialogerna kring kompetensnavets uppdrag. Alla som var anmälda till konferensen har fått en utvärdering på mail och vi är mycket tacksamma om denna fylls i så att vi kan återkomma med relevanta konferenser och arenor för dialog framåt.

Om konferensen

Under konferensen presenterades Kompetensnavets uppdrag av projektledare Johan Lindell och strateg Catarina Carlehed. Övriga presentatörer var: 

  • Kristofer Svensson, Skaraborgs Kommunalförbund
  • Rudolf Antoni, Svenskt Näringsliv
  • Åsa Vikner, RISE
  • Per Johansson, HR-chef MTG (Mariestad - Töreboda – Gullspång)
  • Rickard Lundberg, VP Powertrain production, Volvo Group i Skövde

 

Under rubriken dokument finns presentationerna som visades under konferensen (dock ej Rickard Lundbergs) att ta del av.

Hela konferensen spelades in och vi kommer att återkomma med information om hur den filmen kommer att tillgängliggöras.

Kontakta Kompetensnavet

Välkommen att höra av dig till kompetensnavet via vår e-postadress: kompetensnavet@skaraborg.se

Samarbeten och finansiering

Kompetensnavet drivs av Skaraborgs kommunalförbund och finansieras av Västra Götalandsregionen.