Buss vid busshållplats tätort

Hållbar samhällsutveckling

Skaraborgs Kommunalförbund ska i nära samarbete med medlemskommunerna och andra aktörer srategiskt arbeta för tillväxt ur ett brett perspektiv inom ramen för överkommunal samhällsplanering.

Förbundet ska samordna arbetet ge förslag på nya objekt samt göra prioriteringar av infrastrukturprojekt och åtgärder inom ramen för nationella och regionala planer.
Aktivt arbeta med förslag och initiativ till alternativa finansieringar och tidigareläggningar av investeringsobjekt.

Tillsammans med kommunerna inom ramen för infrastruktur och kollektivtrafik aktivt arbeta med påverkansarbete till förmån för tillväxt och ny teknik i ett brett perspektiv samt arbeta strategiskt för en förbättrad kollektivtrafik framförallt vad avser arbets- och studiependling.