Människor som rör sig i entren Högskolan i Skövde

Hållbar samhällsutveckling

Skaraborg är en region med stora framtidsplaner! Vi vill öka antalet invånare, bli en arbetsmarknadsregion och vara en konkurrenskraftig industriregion i världsklass.

Området regional utveckling omfattar fokusområdena samhällsutveckling, näringsliv, kompetensförsörjning och kultur. Allt arbete bygger på en nära samverkan med kommuner, organisationer och övriga aktörer för att skapa goda förutsättningar för tillväxt och utveckling av Skaraborg.

Inom verksamhetsområdet finns även Business Region Skaraborg som är en regional partner till Business Sweden.

Grunden i vårt arbete är den regionala utvecklingsstrategin VG2030 samt vår delregionala utvecklingsstrategi Skaraborg 2030. I den slås det bland annat fast att våra övergripande målsättningar handlar om att locka fler individer och företag till oss, utan att kompromissa på livskvalitén som finns här.