Välfärdsutveckling

Välfärdsutveckling

Enheten för välfärdsutveckling arbetar med och ska bidra till utvecklingen av socialtjänsten och den kommunala hälso- och sjukvården samt det delregionala folkhälsouppdraget i Skaraborgs femton kommuner. Vårt syfte är att vara ett stöd för Skaraborgs kommuner, för att de ska kunna agera kraftfullt tillsammans på lokal, delregional och regional nivå. Arbetet handlar om samordning, informationsspridning, kompetensutveckling, förhandlingsarbete och omvärldsbevakning. Vi företräder även medlemskommunerna på nationell nivå.

Leende undersköterska har handen på äldre kvinnas axel