Ny socialtjänstlag

Socialtjänsten står inför en stor omställning när ny socialtjänstlag ska träda i kraft den 1 juli 2025. Lagförslaget bygger på fyra viktiga områden som skapar förutsättningar för en hållbar socialtjänst.

De fyra områdena är;

  • förebyggande och lätt tillgänglig socialtjänst,
  • övergripande planering,
  • kunskapsbaserad socialtjänst och
  • insatser till enskilda.

 

Utredningen föreslår att ett förebyggande perspektiv ska vara utmärkande för hela socialtjänstens verksamhetsområde. Förebyggande insatser ska finnas på samhälls-, grupp- och individnivå. Detta innebär att all verksamhet måste utgå från samarbete, tillgänglighet och transparens.Det förebyggande arbetet och de tidiga lösningarna ska genomsyra hela socialtjänsten och bidra till att akuta insatser och sena ingripanden inte ska behövas.

Området övergripande planering innebär kommunen ska planera insatser för alla och målsättningen är att den som behöver stöd ska få tillgång till rätt insats i rätt tid. 

Den nya lagstiftningen innebär ett krav på vetenskap och beprövad erfarenhet; inget ska längre ske utifrån magkänsla och kultur.

Förändring inom området Iinsatser till enskilda innebär nya sätt att tillhandahålla insatser. Exempel kan vara möjlighet att erbjuda insatser på ett enklare sätt utifrån lokala behov, öppna för nya arbetssätt och metoder och att service som begrepp tas bort.