Regional Utveckling

Regional utveckling

Skaraborg är en region med stora framtidsplaner! Vi vill öka antalet invånare, bli en arbetsmarknadsregion och vara en konkurrenskraftig industriregion i världsklass.

Området regional utveckling omfattar fokusområdena samhällsutveckling, näringsliv, kompetensförsörjning och kultur. Allt arbete bygger på en nära samverkan med kommuner, organisationer och övriga aktörer för att skapa goda förutsättningar för tillväxt och utveckling av Skaraborg.

Grunden i vårt arbete är den regionala utvecklingsstrategin VG2030 samt vår delregionala utvecklingsstrategi Skaraborg 2030. 

Stadsmiljö med personer som går och cyklar

Nyheter Regiona utveckling