Alexandra Norlander Tornberg och Peter Yström

Business Region Skaraborg

Vi erbjuder fri, skräddarsydd och konfidentiell service till företag som söker bästa platsen för sin etablering i någon av våra 15 kommuner.

Vårt uppdrag

Vårt uppdrag är att driva och stärka det investeringsfrämjande arbetet och attrahera nya verksamheter och kompetens till regionen. Som regional partner till Business Sweden är vi en del av Sveriges nationella investeringsfrämjande. Vi samarbetar tillsammans med och för Skaraborgs 15 kommuner.

Från projekt till permanent verksamhet

Verksamheten startade som ett projekt 2018, då Skaraborgs 15 kommuner såg ett behov av att gemensamt kraftsamla sitt arbete kring dessa frågor. Projektmålen är uppfyllda och organisationen är numera en permanent verksamhet under Skaraborgs Kommunalförbunds regi.

För att visa på den resa som gjorts har vi tillsammans skapat en film som sammanfattar det gemensamma arbetet och det som har varit viktigt för vår framgång, där nyckeln är samverkan. Genom att kroka arm och samordna vårt arbete har vi på ett tydligt sätt kunna påvisa att vi tillsammans både blir starkare och når längre.

 

Vi är övertygade om att Skaraborg är den bästa platsen för många företag att vara verksamma på och vi brinner för att få fler att upptäcka regionens möjligheter. Vårt gemensamma arbete med att proaktivt marknadsföra Skaraborgs kvaliteter mot omvärlden fortsätter!

Vårt arbete

Vi som organisation finns för att proaktivt marknadsföra Skaraborgs kvaliteter mot omvärlden – genom att skapa ett skyltfönster och en enkelhet för kunden att se vad vi kan erbjuda. Vi söker företag som kan komplettera det befintliga näringsliv som vi har idag för att öka vår konkurrenskraft gentemot vår omvärld.

Vårt engagemang

Vi arbetar på affärsmässiga grunder, med ett starkt personligt engagemang i grunden. Vi är övertygade om att Skaraborg är den bästa platsen för många företag att vara verksamma på och vi brinner för att få fler att upptäcka regionens möjligheter. Vi är också övertygade om att det är människor som får företag att växa och vet att Skaraborg är en plats med starka, engagerade och nyfikna entreprenörer. Människor som lever efter mottot – Making business personal!

Vi jobbar tillsammans!

Business Region Skaraborg är din ingång till Skaraborg, genom nära samarbete blir vi tillsammans en stark, attraktiv och innovativ region.

Ta gärna en titt på vår hemsida www.businessregionskaraborg.se
Välkommen att kontakta oss för mer information om Skaraborgs möjligheter kring investering och etablering.