Pappa och son går längst kullerstensgata mot sjö

Livet i Skaraborg

Mellan Sveriges största sjöar, Vänern och Vättern, ligger ett landskap med täta skogar, öppna slätter och ståtliga platåberg. Här finns lugnet, pulsen, jobben, fritiden och platsen för allt du älskar. I Skaraborg har du alltid möjligheterna inom räckhåll.

En av Skaraborgs största tillväxtutmaningar är hur arbetsgivarna ska lyckas attrahera och rekrytera talang de är i behov av för att kunna fortsätta expandera och utveckla sina verksamheter. Tillgång till nyckelkompetens är en avgörande faktor för ett fortsatt livskraftigt näringsliv och offentlig sektor i Skaraborg.

Uppdrag

Uppdraget för Livet i Skaraborg är att arbeta för inflyttning till Skaraborg. Genom inspiration och information är målsättningen att fler ska få upp ögonen för vår delregion som plats att arbeta och leva på.

Tillsammans med Skaraborgs 15 kommuner och lokala arbetsgivare, arbetar vi för att attrahera kompetens till Skaraborg/Västsverige. Genom Livet i Skaraborg skapas en fokuserad samverkan där vi samlar den attraktionskraft som krävs för att proaktivt marknadsföra Skaraborgs möjligheter. En delregional stödfunktion till arbetsgivare genererar större genomslagskraft än om varje kommun och arbetsgivare arbetar med frågorna var för sig. Det skapar enhetlighet och samsyn som stärker Skaraborg att, över tid, vara en fortsatt attraktiv delregion i Västra Götaland.

Hemsida och inflyttarguider

Webbplatsen livetiskaraborg.se ska vara ett tydligt skyltfönster för hela Skaraborg. Tillsammans med kommuner, privata- och offentliga arbetsgivare, akademi med flera skapar vi ett innehåll för att på ett proaktivt sätt marknadsföra och paketera delregionens samlade attraktionskraft. På hemsidan finns det också ett formulär för att komma i kontakt med Skaraborgs inflyttarguider, vilka är utsedda inom varje kommun. Genom att samla kontakterna i ett system underlättar vi för den som vill komma i kontakt med oss och sänker trösklarna för att ta en första kontakt.

Nyhetsbrev och sociala medier

Utöver hemsidan finns Livet i Skaraborg på sociala medier och har två nyhetsbrev, ett på svenska och ett på engelska. 

Aktiviteter

Livet i Skaraborg arrangerar och deltar i olika aktiviteter som kan stärka vårt syfte och ta oss närmare vårt mål. Livet i Skaraborg representerar bland annat alla kommuner på olika mässor. Livet i Skaraborg tillhandahåller också material för andra som vill vara med och sprida budskapet om Skaraborg om plats att arbeta och leva på. 

Från projekt till långsiktig verksamhet

Projektet Inflyttarservice, som pågick 2021–2023, syftade till att skapa ett delregionalt stöd för inflyttade, potentiella inflyttare och arbetsgivare. Under projekttiden blev namnet på initiativet Livet i Skaraborg. I september 2023 avslutades det initiala projektet men verksamheten fick då ett långsiktigt uppdrag att arbeta vidare och utöka för att exempelvis även inkludera internationell talangattraktion.

Livet i Skaraborg är direkt kopplade till Skaraborgs två effektmål: 

  1. Skaraborg är en arbetsmarknadsregion, Sveriges fjärde största 
  2. Skaraborg har 300 000 invånare