E-tjänster

Här hittar du de e-tjänster som Skaraborgs Kommunalförbund erbjuder. Förutom e-tjänster hittar du även funktionen Mina Sidor där kopior på dina inskickade handlingar och meddelanden återfinns. Denna funktion når du genom inloggning med BankID eller mobilt BankID.

I den här tjänsten kan du välja om du vill logga in med E-legitimation eller ej Ansökan om inackorderingstillägg
Här kan du ansöka om inackorderingstillägg för gymnasieelev som studerar på annan ort och är inackorderad på orten.

I den här tjänsten kan du välja om du vill logga in med E-legitimation eller ej Rapportering om studieavbrott från gymnasieskola / Rapportering till hemkommun
Här rapporterar du avbrott för elev från gymnasiestudier

Den här e-tjänsten kräver e-legitimation och kan ej användas utan t.ex. Bank-ID Ansökan om projektmedel för Tillväxtprojekt eller Miljöprojekt
Ansökan om projektmedel för Tillväxtprojekt

Den här e-tjänsten kräver e-legitimation och kan ej användas utan t.ex. Bank-ID Ansökan om projektmedel för Kulturprojekt
Ansökan om projektmedel för Kulturprojekt

Den här e-tjänsten kräver e-legitimation och kan ej användas utan t.ex. Bank-ID Del- och slutredovisning av Tillväxtprojekt, Miljöprojekt eller Kulturprojekt samt rekvisition av projektmedel
Del- och slutredovisning av Tillväxtprojekt, Miljöprojekt eller Kulturprojekt samt rekvisition av projektmedel.