personer kring ett mötesbord och med datorer

Projekt

Ett av Skaraborgs Kommunalförbunds prioriterade områden är att driva projekt som har till syfte att främja samordning och /eller samverkan inom områdena tillväxt och utveckling samt verksamhetsstöd.
På denna sida presenteras pågående projekt som medfinansieras av EU, ESF, Vinnova med flera samt snart även projekt som finansieras av kommunala och regionala tillväxtmedel.

Från och med september 2020 kommer Skaraborgs Kommunalförbund ha en särskild projektorganisation.