personer kring ett mötesbord och med datorer

Projekt

Skaraborgs Kommunalförbund driver en bred verksamhet med både inriktning och uppdrag från den politiska ledningen i Skaraborgs 15 kommuner. Utöver detta bedrivs även projekt finansierade av regionala medel och av medel som söks in från andra anslagsgivare (t.ex. ESF, Vinnova, VGR m.fl.).

Förbundet har som ambition att bli ännu bättre både på att söka in medel för att driva projekt och att driva projekt med hög professionalitet för att leverera nytta till medlemskommunerna, i frågor som dessa efterfrågar. Därför genomförs nu ett kvalitetshöjande arbete för att skapa denna plattform. Vi ska driva projekt som upplevs relevant för, och ger hög kvalitet till, medlemskommunerna. Projekten skall vara väl förankrade och vår projektverksamhet ska kännetecknas av tydlighet, öppenhet och transparens.