En glödlampa lyser över ett bord där personer sitter och jobbar

Projekt

Skaraborgs Kommunalförbund ska skapa nytta för kommunerna i Skaraborg. Ett sätt vi gör det är att driva projekt som den politiska ledningen beslutar om. Vi har både korta och långa projekt inom allt från välfärds- och kunskapsutveckling till kompetensutveckling och samhällsbyggnad.

Vårt mål är att driva projekt som upplevs relevant för och ger hög kvalitet till Skaraborgs 15 kommuner. Projekten skall vara väl förankrade och vår projektverksamhet ska kännetecknas av tydlighet, öppenhet och transparens.

Flera av våra projekt finansieras av regionala medel från Västra Götalandsregionen men finansiering sker även från andra anslagsgivare, exempelvis EU-finansiering via AMIF, Energimyndigheten eller Formas. I vissa projekt medfinansierar våra medlemskommuner.

Klicka på länkarna i menyn för att läsa om våra pågående och avslutade projekt.