Skogsväg

Politik och Styrning

Skaraborgs Kommunalförbund är en politiskt styrd organisation. Här kan du läsa mer om hur förbundets organisation ser ut och fungerar, se menyn till vänster på sidan.