Skaraborgsdagen

Skaraborgsdagen

Målet med Skaraborgsdagen är en attraktiv, årligen återkommande mötesplats i Skaraborg där beslutsfattare inom offentlig verksamhet och näringslivet träffas för att prata Skaraborgs tillväxt och utveckling. Skaraborgsdagen ska visa på goda exempel, skapa stolthet, framtidstro och vi-känsla i hela Skaraborg

Här samlas ca 400 beslutsfattare från näringsliv, akademi och offentlig verksamhet.
Initiativtagarna är Skaraborgs 15 kommuner genom Skaraborgs Kommunalförbund. Samtliga kommuner deltar och bjuder själva in det lokala näringslivet. Dessutom inbjuds riksdagsledamöter, region-politiker samt företag och organisationer som verkar regionalt, nationellt eller globalt.

Teman genom åren:
2023: ”Redo för nya höjder” med särskilt fokus på omställning, tillväxt och ett attraktivt Skaraborg.
2022: Möjligheternas Skaraborg för regional utveckling.
2021: Gjordes ett uppehåll med anledning av Covid19.
2020: Digitalisering och kompetensförsörjning - att leda hållbar tillväxt i framtidens Skaraborg.
2019: Hållbar tillväxt och ledarskap i samverkan.
2018: Kompetensförsörjning och innovationskraft.
2017: Skaraborgs tillväxt och de utmaningar vi alla står inför.