Faktura till Skaraborgs Kommunalförbund

Den 1 april 2019 träder en ny lag i kraft som innebär att fakturor till offentlig sektor måste vara elektroniska.

Detta innebär att alla leverantörer till Skaraborgs Kommunalförbund måste skicka e-fakturor senast från och med 1 april 2019. Kravet på e-faktura gäller vid alla inköp, upphandlade så väl som direktköp, där betalning sker mot faktura. Offentliga upphandlingar som påbörjats innan det aktuella datumet omfattas dock inte retroaktivt av lagen. Vill du läsa mer om lagen? Se länk DIGG till höger på sidan.

Hur påverkas du som är leverantör av lagen om e-fakturor?

Om du är en leverantör med ett befintligt avtal med Skaraborgs Kommunalförbund så gäller de villkor som är avtalade kring faktureringen avtalstiden ut. För alla övriga leverantörer gäller att fakturor ska skickas till oss via PEPPOL nätverket och ska vara antingen i formatet PEPPOL BIS Billing 3.0.

Så här gör du

Kan ni skicka e-fakturor via ert affärssystem?

Har du aldrig skickat en e-faktura till Skaraborgs Kommunalförbund tidigare? Hör med din affärssystemleverantör vilka möjligheter de erbjuder. Det flesta systemleverantörer kan idag skicka e-faktura. Informera er systemleverantör att ni vill skicka genom PEPPOL nätverket alternativt göra ändringar själv direkt i ert system.

E-faktura adressuppgifter

Vi tar emot e-fakturor via PEPPOL-nätverket.

Vårt PEPPOL ID
0007:2220002188 

Format:

  • Svefaktura 1.0.
  • PEPPOL BIS Billing 
    ( från och med 1 april 2021 önskar vi, enligt SFTI:s rekommendationer enbart ta emot e-faktura enligt formatet Peppol BIS Billing 3)


Kontakta er samarbetspartner för e-fakturering för att (ansluta er till) och sända via PEPPOL-nätverket.

Obligatorisk fakturareferens för Skaraborgs Kommunalförbund

Alla leverantörsfakturor som inkommer till Skaraborgs Kommunalförbund ska innehålla en giltig fakturareferens.T ex. verksamhet. Referensen lämnas vid beställningstillfället.