Förbundsdirektion

Från och med 2019 har Skaraborgs Kommunalförbund gått från att vara ett kommunalförbund med fullmäktige till kommunalförbund med direktion. Direktionen är förbundets högsta beslutande organ och består av femton ledamöter samt femton ersättare, som representerar respektive medlemskommun.

Förbundsdirektionens ordförande är Katarina Jonsson, Skövde. 1:e vice ordförande Jonas Sundström, 2:e vice ordförande Anna-Karin Skatt, Tidaholm och 3:e vice ordförande Johan Abrahamsson, Mariestad. Dessa utgör förbundets presidium och bereder ärenden till direktionsmötena, samt representerar förbundet i Beredningen för hållbar utveckling, Västra Götalandsregionen (BHU) och VästKom.

Samtliga ledamöter och ersättare är valda för mandatperioden 2019-2022.

Ledamot                                                                         Ersättare
Katarina Jonsson, Skövde ordf .                          Johan Ask, Skövde
Jonas Sundström, Lidköping 1:e v ordf.              Vakant
Anna-Karn Skatt, Tidaholm 2:e v ordf               Runo Johansson, Tidaholm
Johan Abrahamsson, Mariestad 3:e v ordf      Ida Ekeroth Clausen, Mariestad
Daniel Andersson, Essunga                                   Peter Andreasson , Essunga
Adam Johansson, Falköping                                 Ingvor Bergman, Falköping
Kent Larsson, Grästorp                                            Petter Johansson, Grästorp
Carina Gullberg, Gullspång                                     Björn Thodenius, Gullspång
Susanne Andersson, Götene                                   Åsa Karlsson, Götene
Catrin Hulmarker, Hjo                                               Pierre Rydén, Hjo
Catraina Davidsson, Karlsborg                              Jonas Davidsson, Karlsborg
Ylva Petersson, Skara                                                Per-Åke Pettersson, Skara
Rolf Eriksson, Tibro                                                    Per-Ola Andersson, Tibro
Bengt Sjöberg, Töreboda                                         Karin Arvidsson, Töreboda
Gabriela Bosnjakovic, Vara                                     Fredrik Nelander, Vara