Förbundsstyrelse, beredningar och utskott

Fullmäktige har valt en förbundsstyrelse med 15 ledamöter och 15 ersättare. Samtliga 15 medlemskommuner är representerade i styrelsen. Respektive kommuns ordförande i kommunstyrelsen är ledamot medan oppositionsrådet eller motsvarande är ersättare. Förbundsstyrelsens ordförande, 1:e vice ordförande samt 2:e vice ordförande bildar ett presidium som bereder ärenden till styrelsen.

Ordförande i styrelsen är Katarina Jonsson (m), Skövde kommun. 1:e vice ordförande är Jonas Sundström (s), Lidköpings kommun. 2:e vice ordförande är Anna-Karin Skatt (s), Tidaholms kommun.

Samtliga styrelseledamöter är valda för en mandatperiod, 2015-2018.

Styrelsen har beslutat att inför denna mandatperiod inrätta fyra beredningar. Syftet är att beredningarna inom sitt ansvarsområde ska bereda strategiska frågor, ta initiativ, samverka med nätverk inom ansvarsområdet samt fungera som samtalspart till tjänstemannagrupperingar inom förbundet och hos medlemskommunerna. De fyra beredningarna är:

  • Beredningen för Regional utveckling
  • Beredningen för Kunskapsutveckling
  • Beredningen för Hållbar Samhällsutveckling
  • Beredningen Välfärdsutveckling


För att snabbt och enkelt kunna arbeta med beslut inom ramen för Skaraborgs tillväxt-program,  finns ett särskilt tillväxtutskott.
Utskottet består fr o m den här mandatperioden av sex ledamöter. Till utskottet knyts också fem adjungerade ledamöter valda av organisationer som företräder Skaraborgs näringsliv och arbetsmarknadens parter, Högskola och universitet samt sociala ekonomin.

Till höger på denna sida kan du se alla ledamöter i förbundets beredningar och utskott.