Styrelsens mötestider 2018

Styrelsen sammanträder vanligtvis fredagar kl 08.30-12.00

Mötestider  2018

7 december         KS-salen, Skövde stadshus

Mötestider 2019

22 februari           KS-salen, Skövde stadshus         
28-29 mars          Lunch till Lunch
10 maj                   KS-salen, Skövde stadshus
14 juni                   KS-salen, Skövde stadshus
13 september      KS-salen, Skövde stadshus
11 Oktober,         Heldag
8  november        KS-salen, Skövde stadshus
6 december         KS-salen, Skövde stadshus