Direktionens mötestider 2020

Direktionen sammanträder vanligtvis fredagar kl 08.30-16:00. Med anledning av Coronapandemin hålls tills vidare endast digitala möten via Teams.

Mötestider 2020

7 februari           KS-salen, Skövde stadshus         
13 mars             Spegeln, Sciensce Park Skövde
8 maj                  Digitalt
5 juni                  Digitalt
11 sept.              Direktionsmöte (lunch till lunch inställt)
9  oktober          Heldag
13 november     KS-salen, Skövde stadshus
4 december       KS-salen, Skövde stadshus