Styrelsens mötestider

Styrelsens mötestider 2018

Styrelsen sammanträder vanligtvis fredagar kl 08.30-12.00

 

Mötestider  2018

Återkommer om lokal
 
23 februari          KS-salen, Skövde stadshus
15-16 mars         Lunch-lunch tillsammans
                            med kommunchefer
18 maj                 Billingehus Skövde
8 juni                   KS-salen, Skövde stadshus
14 september      KS-salen, Skövde stadshus
12 oktober           Heldag tillsammans med kommunchefer
8 november         Obs Torsdag, GSP Skövde (Spegeln)
7 december         KS-salen, Skövde stadshus