Direktionens mötestider 2022

Direktionen sammanträder vanligtvis fredagar kl 08.30-16:00. Med anledning av Coronapandemin har tidigare sammanträden under 2021 genomförts digitalt. Från och med 8 oktober 2021 sammanträder direktionen fysiskt. Vi följer Folkhälsomyndighetens rekommendationer, vilket innebär att digitala möten kan bli aktuellt igen även under 2022.

Mötestider 2022

4 februari
10-11 mars, lunch till lunchmöte tillsammans med Kommundirektörer
 6 maj, från kl 13:00 Delregionala tillväxtmedel
 3 juni, från kl 13:00 DKR
 2 september
 7 oktober, heldagsmöte
11 november, från kl 13:00 Delregionala tillväxtmedel
 9 december, från kl 13:00 DKR