Styrelsens mötestider 2017/2018

Styrelsen sammanträder vanligtvis fredagar kl 08.30-12.00

 

Mötestider 2017/ 2018


20 oktober          KS salen, Skövde kommun
10 november      Återkommer om plats, Heldag
  8 december      KS salen, Skövde kommun

2018                   Återkommer om lokal
 
23 februari
15-16 mars         Lunch-lunch tillsammans med kommunchefer
18 maj
8 juni
14 september
12 oktober         Heldag tillsammans med kommunchefer
8 november       Obs Torsdag
7 december