Direktionens mötestider 2023

Direktionen sammanträder vanligtvis fredagar kl 08.30-16:00.

 Mötestider 2023

 • 13 oktober, heldag tillsammans med kommundirektörer
 • 10 november + Direktionen för delregionala utvecklingsmedel
 • 8 december  + Delregionala kollektivtrafikrådet Skaraborg     

 

Mötestider 2024

 • 26 januari
 • 23 februari
 • 22 mars, heldag tillsammans med kommundirektörer
 • 19 april 
 • 17 maj  + Direktionen för delregionala utvecklingsmedel
 • 14 juni + Delregionala kollektivtrafikrådet Skaraborg 
 • 13 september
 • 11 oktober, heldag tillsammans med kommundirektörer
 • 8 november  + Direktionen för delregionala utvecklingsmedel
 • 6 december + Delregionala kollektivtrafikrådet Skaraborg