Direktionens mötestider 2020

Direktionen sammanträder vanligtvis fredagar kl 08.30-16:00. Med anledning av Coronapandemin hålls tills vidare endast digitala möten via Teams.

Mötestider 2020

7 februari           KS-salen, Skövde stadshus         
13 mars             Spegeln, Sciensce Park Skövde
8 maj                  Digitalt
5 juni                  Digitalt
10-11 sept.        Lunch till Lunch, direktionen och kommunchefer
9  oktober          Heldag
13 november     KS-salen, Skövde stadshus
4 december       KS-salen, Skövde stadshus

Skaraborgs Kommunalförbund

Box 54

541 22 Skövde

Besöksadress: Kaplansgatan 16 A

Telefon: 0500-49 72 00

e-post: info@skaraborg.se

organisationsnummer: 222000-2188

Länkar och information

Följ Skaraborgs Kommunalförbund