Styrelsens mötestider 2017

Styrelsen sammanträder vanligtvis fredagar kl 08.30-12.00

 

Mötestider 2017

24 februari          KS salen, Skövde kommun     .
30-31 mars         Återkommer om plats, Lunch till lunch
12  maj               KS salen, Skövde kommun
  9  juni               KS salen, Skövde kommun
  8 september     KS salen, Skövde kommun
20 oktober          KS salen, Skövde kommun
10 november      Återkommer om plats, Heldag
  8 december      KS salen, Skövde kommun