Direktionens mötestider 2021

Direktionen sammanträder vanligtvis fredagar kl 08.30-16:00. Med anledning av Coronapandemin hålls tills vidare endast digitala möten via Teams.

Mötestider 2021

5 februari                     
12 mars             
7 maj                 
4 juni                  
10 sept.              
8  oktober          
12 november    
3 december