Direktionens mötestider 2023

Direktionen sammanträder vanligtvis fredagar kl 08.30-16:00.

 Mötestider 2023

  • 13 januari
  • 2 februari (obs torsdag)
  • 9-10 mars (lunch - lunch tillsammans med kommundirektörer)
  • 14 april
  • 12 maj + Direktionen för delregionala utvecklingsmedel
  • 16 juni + Delregionala kollektivtrafikrådet Skaraborg
  • 8 september
  • 13 oktober, heldag tillsammans med kommundirektörer
  • 10 november + Direktionen för delregionala utvecklingsmedel
  • 8 december  + Delregionala kollektivtrafikrådet Skaraborg