Direktionens mötestider 2019

Direktionen sammanträder vanligtvis fredagar kl 08.30-16:00.

Mötestider 2019

22 februari           KS-salen, Skövde stadshus         
28-29 mars          Lunch till Lunch
10 maj                   KS-salen, Skövde stadshus
14 juni                   KS-salen, Skövde stadshus
13 september      Science Park Skövde, Spegeln/Insikten
11 Oktober,         Heldag
8  november        KS-salen, Skövde stadshus
6 december         KS-salen, Skövde stadshus

Skaraborgs Kommunalförbund

Box 54

541 22 Skövde

Besöksadress: Kaplansgatan 16 A

Telefon: 0500-49 72 00

e-post: info@skaraborg.se