Styrelsens mötestider 2018

Styrelsen sammanträder vanligtvis fredagar kl 08.30-12.00

 

Mötestider  2018

Återkommer om lokal
 
23 februari
15-16 mars         Lunch-lunch tillsammans med kommunchefer
18 maj
8 juni
14 september
12 oktober         Heldag tillsammans med kommunchefer
8 november       Obs Torsdag
7 december