Adress och karta

Skaraborgs Kommunalförbund ligger i Science Park Skövde.

Besöksadress: Kaplansgatan 16 A (Tegelbruket)

Postadress: Box 54

541 22 Skövde

Telefon vxl: 0500-49 72 00

E-post: info@skaraborg.se

Obs! Du måste fylla i uppgifter för att parkera utanför våra lokaler. Fyll i din bils uppgifter på Scinece Park Skövdes webbplats eller scanna QR-koden i vår entré.

Vägbeskrivning

Tåg och buss

Vi finns ca 10 minuters promenad från Skövde Resecentrum.

Mellan järnvägsspåret och parkeringshuset finns en gång- och cykelväg följ denna, tag höger och gå under järnvägsspåret. Tag gångbron till vänster och följ denna fram till Portalen, den stora vita byggnaden. Här i från ser du Tegelbrukets höga skorsten och där vi har våra lokaler.

Väg 49 från Skara

I Skövde, tag vänster mot Mariestad i den första rondellen. Kör rakt fram i den "lilla" rondellen. Tag höger i nästa rondell och passera brandstationen. Kör rakt fram i ljuskorsningen. Vid nästa ljuskorsning kör rakt fram, förbi Högskolan och under järnvägsviadukten. Tag nästa gata till vänster (Kaplansgatan) följ den fram till Sience Park Skövde och Tegelbruket, där vi har våra lokaler.

Väg 49 från Hjo/Tibro

I Skövde, kör rakt fram i första ljuskorsningen. Tag höger i nästa rondell. Därefter första gatan till vänster (Kanikegränd - Kaplansgatan) följ den fram till Sience Park Skövde och Tegelbruket , där vi har våra lokaler.

Väg 26 från Mariestad

I Skövde, tag vänster mot Töreboda i första rondellen. Tag höger i nästa rondell och fortsätt rakt fram. Vid Stallsikens köpcentra kör rakt fram i rondellen. Vid trafikplats Mariesjö tag höger och fortsätt rakt fram i rondellen. Första gatan till vänster är Kaplansgatan. följ den fram till Sience Park Skövde och Tegelbruket, där vi har våra lokaler.

Väg 26 från Tidaholm/Falköping

Följ östra leden och kör rakt fram i de båda rondellerna. Vid trafikplats Mariesjö tag höger och därefter höger igen i ljuskorsningen. Tag höger i rondellen och därefter första gatan till vänster som är Kaplansgatan, följ den fram till Sience Park Skövde och Tegelbruket , där vi har våra lokaler.