En omsorgspersonal arbetar med en ipad

Framtidens vård: Attraktion, Kvalitet och Smarta lösningar

Projektet syftar till att öka användandet av välfärdsteknik för att bidra till att lösa kompetensförsörjningsutmaningarna.

Att hitta rätt kompetens är en av de största utmaningarna kommuner står inför. Lösningarna är inte så enkla som att bara rekrytera fler. Detta projekt syftar till att öka användandet av välfärdsteknik för att bidra till att lösa försörjningsutmaningarna och samtidigt bidra till en bättre vård för vårdtagare.

Skaraborgs kommuner kommer att ges möjlighet att delta i kompetensutvecklingsinsatser. Pilotkommunerna Grästorp, Tibro och Vara kommer dessutom genomgå en process för att ta fram en strategi och handlingsplan för välfärdsteknologiska implementeringar som de sedan genomför. Syftet är att identifiera behov där välfärdstekniker kan göra mest nytta och säkra ett breddinförande som ger effekt på kompetensförsörjningen.

Målet är också att identifiera synergier för välfärdsteknologi på mellankommunal nivå.

Inom projektet genomförs också studiebesök för att hämta inspiration och insikter från de som är långt framskridna inom välfärdsteknologi.

Projektet kommer också att undersöka förutsättningar för att skapa ett attraktivt skyltfönster i Skaraborg. Detta för att på lång sikt attrahera kompetens till vård -och omsorgs.

Tidsperiod

2024-04-01 till 2027-03-31

Målgrupp

Den primära målgruppen är Skaraborgs kommuners vård och omsorgsverksamheter.

Finansiering och organisering

Projektet finansieras av Västra Götalandsregionen (50%) samt Skaraborgs kommuner (50%).

Logotyp Västra Götalandsregionen