Trappsteg mot blå bakgrund

Kompetenstrappa: förskola och fritidshem

Genom en gemensam standard för titulering och en tydliggjord kompetenstrappa syftar projektet till att öka kvaliteten och attraktiviteten inom förskoleverksamheten i Skaraborg.

Att hitta rätt kompetens är en av de största utmaningar kommuner står inför. Lösningen är inte så enkel som att ”bara rekrytera fler” utan kräver också förändrade arbetssätt.

Projektet syftar till att Skaraborgs kommuner tillsammans ska skapa en gemensam standard för titulering med tillhörande kompetenstrappa inom kommunernas förskole- och fritidsverksamheter.

Effekterna för en sådan utveckling förväntas bli ökat söktryck till utlysta tjänster, möjlighet att rekrytera bredare och utveckla befintlig personal. Kvalitén och attraktivitet kommer således att öka inom kommunernas förskole- och fritidsverksamheter.

Tidsperiod

2024-04-01 till 2026-03-31

Målgrupp

Den primära målgruppen är Skaraborgs kommuners fritids- och förskoleverksamhet.

Finansiering och organisering

Projektet finansieras av Västra Götalandsregionen (50%) samt Skaraborgs kommuner (50%).

Logotyp Västra Götalandsregionen