Kunskapsnod Fullföljda studier

Kunskapsnod Fullföljda studier Skaraborg är en av fyra delregionala noder som arbetar med den regionala Kraftsamling fullföljda studier.

Västra Götalandsregionen har beslutat om att finansiera de fyra delregionala kunskapsnoderna under tre år, 2022-2024. Målet är att med fokus på samverkan och utveckling skapa förutsättningar för hållbart och långsiktigt arbete inom området fullföljda studier.
De övriga tre kunskapsnoderna finns i Göteborgsregionen, Fyrbodal och Boråsregionen Sjuhärad. 

I Skaraborg har vi sedan 2013 arbetat med fullföljda studier på många olika sätt, och kunskapsnodens roll är att vara en sambandscentral för detta arbete. En stor och viktig del av arbetet är att lyfta och sprida goda exempel och skapa förutsättningar för erfarenhetsutbyte mellan kommunerna i Skaraborg. 

Många goda exempel från Skaraborgs kommuner kan du hitta här, i vår interaktiva karta. 

Under januari 2021 - mars 2022 genomförde vi ett "bryggprojekt" som kallades Fullföljda studier Skaraborg 2.0, för att sammanställa framgångar och utmaningar inom Utbildning Skaraborg. Projektet utmynnade i en rapport med rekommendationer för hur vi i Skaraborg kan ta arbetet med fullföljda studier framåt, och nodens arbete tar avstamp i dessa rekommendationer. Läs rapporten genom att klicka här

Kunskapsnoden ska även tillsammans med kommunerna initiera och driva förbättringsarbete utifrån behov. 

Månadsrapporter från styrgruppen

IMprove

Läs mer om projektet IMprove här. 

IMprove

Utbildnings- konceptet Trygghet & Studiero

Läs mer om Utbildningskonceptet Trygghet & Studiero här. 

Utbildningskonceptet Trygghet & Studiero

Kraftsamling fullföljda studier

Läs mer om den regionala Kraftsamling fullföljda studier på Västra Götalands hemsida. 

Kraftsamling fullföljda studier