Batteripack

Attraktion till batteri-och fordonsbranschen - websida och kampanjer

Projektet med websidan, ska bidra till att skapa attraktionskraft till regionens omställningsindustri och för att möta kompetensbehoven i den nya batterifabriken och hos större fordonstillverkare för att adressera svårigheten att locka unga och arbetslösa till branschen.

Göteborgsregionen är projektägare och Skaraborgs Kommunalförbund är med som samverkanspartner. Projektet ska bidra till att lösa utmaningar som kompetensförsörjning, klimatpåverkan och ojämlikhet inom batteri- och fordonstillverkning, vilket är avgörande för regionens ekonomi och hållbara tillväxt.

Tidsperiod:
2024-03-01 till 2026-03-01

Målgrupp:

Primär Målgrupp: Ungdomar som väljer mellan olika utbildningsvägar (gymnasiala, eftergymnasiala eller akademiska studier), samt de som behöver upp- eller omskola sin kompetens för att passa branschens omställning.

Sekundära Målgrupper: Föräldrar till ungdomar, underrepresenterade grupper inom branschen (till exempel kvinnor, individer med utländsk bakgrund, personer med funktionsvariationer), och befintliga anställda inom branschen som kan agera budbärare av informationen.

Aktiviteter:
Skapa en informativ websida som innehåller relevant information om branschen, omställningen och de möjligheter den erbjuder. Websidan skapas på ett professionellt och yrkesmässigt sätt. Unga och intresserade människor ska kunna gå in på sidan för att få information om den nya framtidsbranschen inom industrin och för att hitta vägar till spännande arbete via utbildning och anställning i den nya industrin.

Skapa kampanjer som riktas till websidan och att testa och utvärdera sidan. Genom detta testas och utvecklas sidan för att vara hållbar över tid och mot olika typer av insatser.

Finansiering och organisering:
Projektet finansieras via Västra Götalandsregionen och bygger på målet i Västra Götalands utvecklingsstrategi ”Tillsammans gör vi Västra Götaland till föredöme för omställning till ett hållbart och konkurrenskraftigt samhälle.”