Logotyp för SUES och bakgrund med symboler för ernergi och en jordglob mot mörk bakgrund

SUES-digit

SUES står för Strategisk utveckling av energisystem med Skaraborgssamverkan. Genom god samverkan ska Skaraborg bli vinnare i omställningen mot elektrifiering. Projektet ger ökad kunskap om hur Skaraborg ska ha tillgång till den energi som behövs när den behövs.

Projektet ska bidra till förutsättningar för fler företag, fler arbetstillfällen, nya kunskaper, ökade intäkter och nya affärsmöjligheter genom en ökad kunskap om hur vi kan säkerställa att vi har tillgång till den energi som behövs här, när den behövs.

Inom projektet kommer digitala modeller av två lokala energisystem skapas. Där kan aktörer sedan simulera olika slags utveckling, testa scenarier med mera.

Projektet kommer att leverera en övergripande strategisk plan för Skaraborg, som tydliggör vad olika aktörer i Skaraborg skall göra för att bli en vinnare i omställningen. Projektet ska också leverera stöd till energiplaner för några av Skaraborgs kommuner där perspektiv som samhällsplanering, etableringar, näringslivsfrågor med mera integreras. Planerna ska integrera kommunernas strategiska planering med energibolagens nätutvecklingsplaner.

Projektet kommer också att, genom konkreta case, lämna stöd till företag som vill ställa om, energibolag som behöver utvecklas för att möta nya behov samt kommuner som behöver stöd i sin strategiska planering. Genom att identifiera och driva gemensam och konkret utveckling tillsammans med energibolagen hoppas vi kunna bidra till lösningar för energilagring, flexibilitet, ny produktion och effektiviseringar.

Tidsperiod

2022-06-01 till 2024-11-30.

Målgrupp

Skaraborgs 15 kommuner och de 20 energibolagen verksamma i Skaraborg.

Finansiering och organisering

Projektet finansieras av Formas och Skaraborgs kommunalförbund.

Projektet drivs av Skaraborgs Kommunalförbund i samarbete med Högskolan i Skövde och Energikontor Väst (en del av innovatum science park).

Relaterade projekt

Projektet bygger vidare på resultat av tidigare genomförda projekt inom energiområdet, se information om projektet BEKS.

Logotyp Formas   Logotyp Högskolan i Skövde   Energikontoret Väst - en del av Innovatum Science Park