Logotyp för SUES och bakgrund med symboler för ernergi och en jordglob mot mörk bakgrund

SUES

SUES står för Strategisk utveckling av energisystem med Skaraborgssamverkan. Genom god samverkan ska Skaraborg bli vinnare i omställningen mot elektrifiering. Projektet ska ge ökad kunskap om hur Skaraborg ska ha tillgång till den energi som behövs när den behövs.

Projektet ska bidra till förutsättningar för fler företag, fler arbetstillfällen, nya kunskaper, ökade intäkter och nya affärsmöjligheter genom en ökad kunskap om hur vi kan säkerställa att vi har tillgång till den energi som behövs här, när den behövs.

Inom projektet ska energisystemen modelleras i en databas. Där kan aktörer sedan simulera olika slags utveckling, testa scenarier med mera. Databasen kan också ge underlag för olika syften och målgrupper, till exempel kommunala energiplaner och nätutvecklingsplaner.

Projektet kommer att leverera en övergripande strategisk plan för Skaraborg, som tydliggör vad olika aktörer i Skaraborg skall göra för att bli en vinnare i omställningen. Projektet ska också leverera planer för några av Skaraborgs kommuner där perspektiv som samhällsplanering, etableringar, näringslivsfrågor med mera integreras. Planerna bör ses som piloter för hur kommuner kan arbeta med sina energiplaner och energibolagen med sina nätutvecklingsplaner.

Projektet kommer också att, genom konkreta case, lämna stöd till företag som vill ställa om, energibolag som behöver utvecklas för att möta nya behov samt kommuner som behöver stöd i sin strategiska planering. Genom att identifiera och driva gemensam och konkret utveckling tillsammans med energibolagen hoppas vi kunna bidra till lösningar för energilagring, flexibilitet, ny produktion och effektiviseringar.