Barn spelar fotboll på gräsmatta

Förstudie Fritid

Förstudien tittar på hur deltagandet inom fritidssektorn kan utvecklas och möta utmaningar i användningsmönster och behov.

Kartan inom fritidssektorn håller på att ritas om. Förändringen grundar sig i nya användningsmönster hos ny generation, nya fritidsintressen, nya privata initiativ och föreningars utmaningar. För att skapa så bra möjligheter och förutsättningar för barn och unga att ta del av fritidsutbudet och skapa en aktiv fritid, kommer förstudien kartlägga behov, nuläge och framtidsläge. 

Målet är ta fram ett underlag som kan ligga till grund för ett gemensamt utvecklingsarbete som skapar friska och glada ungdomar. 

Förstudien finansieras av Skaraborgs 15 kommuner och de delregionala utvecklingsmedlen. 

Förstudien pågår fram till 2022-06-01