Steg 1 - Strategi Nätverksstaden Skaraborg

I projektet ingår tre olika arbetspaket som är delvis sammanknutna och som handlar om Nätverksstyrning, Digital modell samt Kulturell infrastruktur.

Skaraborg behöver ställa om för att möta välfärdsutmaningen, den industriella omvandlingen och målet om en mer hållbar utveckling. För att nå dit krävs många olika insatser som också genomförs av många olika aktörer på varierande nivåer i ett komplext pussel. Strategi Nätverksstaden Skaraborg innehåller förslag på hur detta kan gå till. En första ansökan kallad steg 1 har beviljats.

Tidsperiod

Oktober 2023 till juni 2025

Målgrupp

Skaraborgs 15 kommuner

Aktiviteter

Projekt Steg 1 är den första delen av Strategi Nätverksstaden Skaraborg. I projektet ingår tre olika arbetspaket som är delvis sammanknutna och som handlar om Nätverksstyrning, Digital modell samt Kulturell infrastruktur. Projektet kallas steg 1 för att alla tre delar ska starta upp och undersökas med syfte att sen gå vidare med följande steg och genomförande av faktiska verktyg som är till för att underlätta kommande beslut och snabbare beslutsgångar. Allt med syfte att genomföra den stora omställning Skaraborg ska klara till 2030.

Finansiering och organisation

Projektet finansieras till 60% av Skaraborgs kommunalförbund, delregionala utvecklingsmedel, Högskolan i Skövde och Västra Götalandsregionen. Resterande 40% kommer från EU:s Regionalfond genom programmet Hållbar urban utveckling.

Relaterade projekt

Ett av arbetspaketen i projektet bygger vidare på det befintliga projektet SUES-Digit med sikte på att skapa en digital modell av Skaraborg där olika saker som energisystem, infrastruktur, kollektivtrafik med mera kan visualiseras. Tanken är att visualiseringen skall användas som ett stöd i beslutsfattande när Skaraborg ställer om.

Medfinansieras av Europeiska unionen   Logotyp Högskolan i Skövde   Logotyp Västra Götalandsregionen