Bord med mikrofon och skärm

Arbetspaket Nätverksstyrning

Nätverksstyrning är en samarbetsbaserad styrningsform där olika aktörer - offentliga, privata och ideella – samarbetar över organisationsgränser för att lösa komplexa utmaningar.

Nätverksstyrningen är särskilt användbar i situationer där problem är komplexa och skär över olika sektorer och nivåer av samhället, såsom miljöfrågor, stadsplanering och socialpolitik.

De huvudsakliga kännetecknen för nätverksstyrning inkluderar:

  • Nätverk: beslutsfattande och ansvar är utspridda över flera oberoende organisationer och institutioner.
  • Samarbete: olika aktörer åstadkommer gemensam handling genom förhandlingar och frivilliga överenskommelser.
  • Flexibilitet: nätverksstyrningen innebär att arbetet är mer anpassningsbart och utforskande, och underlättar hanteringen av förändringar och nya utmaningar.


Skaraborg och dess kommuner står inför många stora frågor som kommer vara utmanande inte minst i och med omställningen. Arbetssätt, roller och mandat behöver förtydligas för att göra samverkan än mer effektfullt.

Inom projekt steg 1, arbetspaket Nätverksstyrning, ska en referensgrupp jobba med olika modeller och ett antal personer intervjuas. Målet är att ta fram ett förslag på hur vi i Skaraborg kan utveckla nätverksstyrningen framåt.