Person pratar framför en bildskärm

Arbetspaket Digital modell

Genom att etablera en digital modell där olika vägval kan visualiseras kan beslutsfattande underlättas. Inom projekt Steg 1 undersöks vad en sådan modell bör innehålla och hur den kan byggas.

Den pågående omställningen i Skaraborg ställer stora krav på beslutsfattande hos olika aktörer. Kommunerna är viktiga aktörer, tillsammans med energibolag, näringsliv och andra. Men framtiden är osäker, och det är svårt att förstå hur olika intressen skall balanseras eller vilka konsekvenser olika beslut kan få. Genom att etablera en digital modell där olika vägval kan visualiseras kan beslutsfattande underlättas.

Tankar om att skapa en digital modell har funnits ett tag, och nu tas första steg i samverkan med olika forskare, bland annat från Högskolan i Skövde, för att förstå hur en sådan modell behöver utformas för att vara användbar och faktiskt stödja den utveckling som behöver ske.

Den digitala modellen ska skapas med flera lager, där basen är en geografisk karta över Skaraborg. Övriga lager kan bestå av information som infrastruktur, kollektivtrafik, boende, energisystem med mera. Ur detta gå det sen att skapa bilder, kartor, diagram med mera som kan användas som underlag för politiska och andra samtal. De olika lagren skall gå att kombinera och ge stöd i olika frågor som till exempel: Hur påverkar ett, eller flera, nya bostadsområden behovet av infrastruktur och kollektivtrafik? Hur behöver elnäten utvecklas om nya vindkraftparker och ny industri etableras?


Arbetet med att förstå hur modellen behöver utformas pågår under 2024 som ett arbetspaket inom Projekt steg 1. Arbetet med att skapa modellen är tänkt att påbörjas under 2025 som ett steg 2.