Kockar i restaurangkök

Kompetensförsörjning

Förbundet ska i nära samverkan med medlemskommunerna och andra aktörer verka för att tillgodose arbetsmarknadens behov av kompetent arbetskraft genom att stimulera och utveckla hållbara strukturer för en efterfrågestyrd kompetensförsörjning inom såväl privat som offentlig sektor.

Arbetet ska bygga på identifierade behov på kort och lång sikt och ska utgå från behovsanalyser av arbetsmarknaden samt övriga kunskapsunderlag. Arbetet ska kännetecknas av nära samverkan mellan kommunala funktioner och övriga aktörer inom utbildning, arbetsmarknad och näringsliv.

Arbetet ska ske i samverkan med Västra Götalandsregionens regionutveckling och utgå från den gemensamt beslutade avsiktsförklaringen.