Cyklister längs Göta kanal

Näringsliv

Förbundet ska i nära samverkan med medlemskommunerna och andra aktörer verka för en expanderande arbetsmarknad genom fler växande företag samt ett hållbart och konkurrenskraftigt näringsliv. Ett genomgripande synsätt ska vara att stimulera nytänkande och ett stödjande av kreativa miljöer.

Arbetet ska bygga på en god omvärldskunskap och på ett starkt förtroende mellan olika parter när det gäller effektiv samverkan, tydlig roll- och ansvarsfördelning och förväntat resultat.

Arbetet ska synliggöras genom en aktiv profilering av Skaraborg och stärkas genom ett ökat regionalt, nationellt och internationellt utbyte.

Särskilt fokus ska läggas inom följande prioriterade områden

  • tillverkande industri 
  • gröna näringar
  • besöksnäringen
  • kunskapsintensiv tjänstesektor/IT


För respektive område eftersträvas att etablera långsiktiga och hållbara strukturer med tydliga kopplingar till kunskapsekonomins principer.