Bilar på landsväg

Infrastruktur och kommunikationer

Infrastruktur och kommunikationer är ett av de fem fokusområden som förbundet arbetar med. Västra Götaland, och därmed Skaraborg, skall vara Nordens främsta transportregion och en motor för svensk ekonomi.

Transportsytemet är viktigt för människors tillgänglighet till arbete, utbildning och fritid. Investeringar i en hållbar och säker infrastruktur har avgörande betydelse för näringslivets utveckling. Effektiva och säkra godstranporter och en snabb och säker kollektivtrafik har stor betydelse för tillväxt och utveckling.   

Enligt vår verksamhetsplan skall förbundet

  • samordna och prioritera väg- och järnvägsinfrastrukturplaneringen i regionala och nationella planer,
  • i samarbete med kommunerna aktivt arbeta med påverkansarbete för Skaraborgs behov av transportinfrastruktursatsningar,
  • i samarbete med Västtrafik samordna kollektivtrafikfrågornas utveckling i Skaraborg samt