målning i en gångtunnel. Amara for dios

Kultur

Förbundet ska i nära samverkan med medlemskommunerna och andra aktörer verka för att stimulera och utveckla kulturlivet och de kulturella kreativa näringarna i Skaraborg.

Särskilt fokus ska läggas på att värna och stärka samverkan på kulturområdet samt att utveckla kunskapen och fakta kring kulturen som tillväxtfaktor och integrera kulturen i det tillväxtbefrämjande arbetet. Främja barn- och ungdomskulturen och utveckla Skaraborg som en plats där unga möts och aktivt arbeta för att Skaraborg blir en kulturregion för alla.

Arbetet ska bygga på ett starkt förtroende mellan olika parter när det gäller effektiv samverkan, tydlig roll- och ansvarsfördelning och förväntade resultat. Arbetet ska stärkas genom ett ökat regionalt, nationellt och internationellt utbyte och synliggöras genom aktiv profilering av Skaraborg. Arbetet sker i samverkan med Västra Götalandsregionen Kulturnämnd.