Slutkonferens för projektet Samverkansmodell för kompetensförsörjning i Skaraborg 3 juni

Den 3 juni hölls en slutkonferens för detta projekt. Syftet var att redovisa projektresultatet men även att blicka framåt kring kompetensförsörjningsfrågan för Skaraborg.

Du har nu möjlighet att ta del av de presentationer som visades under dagen. Se till höger på denna sida.

Den presentation under filmen som inte finns med är Karin Andersson, Kairos Future på grund av att det är en extra kostnad att lägga ut just denna presentation. Däremot finns sammanfattande presentationsbilder upplagda från denna föredragning. Vid frågor kontakta Louise Albansson, projektledare. E-post: louise.albansson@skaraborg.se, tfn: 0500-497659.