Två elever svetsar

KOBRA

2015-09-01 till 2018-08-31. Interreg-projektet KOBRA genomfördes baserat på erfarenheter och resultat från tidigare projekt, där man sett behov av ett fortsatt systematiskt och strukturerat arbete med kompetensförsörjning, gärna över landgränserna.

Vi står inför stora utmaningar. Samhällets och arbetslivets förändringstakt ökar, vilket gör att värdet av olika kunskaper och kompetenser också förändras snabbare. Vi kommer att behöva karriärväxla i allt större omfattning och längre upp i åldrarna, utbildas oftare och tränas mer effektivt mot specifika yrkesroller och förmågor än idag. Färre kommer att kunna utbilda sig för ett helt yrkesliv på en gång och detta visar på vuxenutbildningens avgörande roll i framtiden.

Kompetensförsörjning är en stor gemensam utmaning för både Sverige, Norge och Danmark. Genom samarbete och utbyte av kunskap över gränserna kan vi bättre möta framtidens kompetensbehov

Interreg-projektet KOBRA genomfördes baserat på erfarenheter och resultat från tidigare projekt, där man sett behov av ett fortsatt systematiskt och strukturerat arbete med kompetensförsörjning, gärna över landgränserna. Arbetet genomfördes inom områden som Västra Götalandsregionen och region Halland prioriterade i sina tillväxtprogram.

Projektet skulle öka kunskapen om regionernas kompetensbehov hos beslutsfattare, utbildningsanordnare, näringsliv och andra intressenter. Tillgängligheten av flexibla och kostnadseffektiva utbildningar skulle öka. Partners inom KOBRA skulle lära av varandra och göra jämförelser mellan ländernas och parternas olika system och förutsättningar. Projektet testade och utvärderade ett arbetssätt för hållbart samarbete kring kompetensförsörjningen.

Projektet hade 26 partners i Danmark, Norge och Sverige.

Projektet resulterade i ett fortsatt gemensamt arbete kallat ChangemakerSpace där ett tio-tal av deltagarorganisationerna fortsatt att arbeta med gemensamma frågeställningar som:

Trend/omvärldsbevakning, Metodutveckling/metoddelning och Problemlösning kring frågor som nyanländas väg in på arbetsmarknaden, entreprenörskap hos nyanlända, mobilisering av arbetskraften och framtidens utbildningar.

Det fortsatt gemensamma arbetet för att dela metoder och utvecklingstankar, utveckla och stärka ett nordiskt nätverk inom kompetensförsörjning och identifiera samverkansparter sker nu i mån av tid och möjlighet och framför allt via Skype, telefon och mail. Ett visst fortsatt utbyte på utbildningssidan sker också.

Projektet pågick t o m augusti 2018.