Lila blomklasar mot en mörk bakgrund

Suicidprevention

Ett projekt för att stödja kommunernas arbete med Suicidprevention och att skapa hållbara strukturer för ett förvaltningsövergripande och långsiktigt arbete.

Inom ramen för Handlingsplan för psykisk hälsa - Vårdsamverkan i Västra Götaland (vardsamverkan.se) pågår ett antal aktiviteter delregionalt i Skaraborg. En aktivitet är suicidprevention. En projektledare arbetade september 2020 till april 2021 med att stödja kommunernas arbete med suicidprevention. Det handlar om att kommunerna stöd i att bygga hållbara strukturer för ett förvaltningsövergripande och långsiktigt arbete. I varje kommun tas en plan fram som anger vilka parter som arbetar med frågan och hur man avser arbeta med suicidprevention. Kompetensutveckling och samarbete med civilsamhälle är delar som kan ingå. Projektledaren är nu anställd som samordnare för det länsövergripande arbetet med suicidprevention. I Skaraborg fortsätter arbetet genom utsedda kontaktpersoner i varje kommun. Arbetet följer  Handlingsplan suicidprevention i Västra Götaland - slutlig (vgregion.se) som pekar på målet att minska antalet suicid i Västra Götaland med 40% fram till år 2025. Den senaste statistiken för Västra Götaland visar att cirka 200 suicid inträffar varje år och uppskattningsvis 2000 suicidförsök.

Arbetet i Skaraborgs kommuner görs i samspel med ett liknande arbete i Vårdsamverkan Skaraborg, arbete på länsnivå, Folkhälsoenhetens suicidpreventiva arbete och andra aktiviteter inom ramen för Handlingsplan Psykisk hälsa.