Vuxna och barn sitter och fikar, Logotyp Livet i Skaraborg

Inflyttarservice/Livet i Skaraborg

2021-09-20 till 23-09-20. Tillgång till nyckelkompetens är en avgörande faktor för ett fortsatt livskraftigt näringsliv och offentlig sektor i Skaraborg. Inflyttarservice, eller Livet i Skaraborg, var ett projekt som syftade till att attrahera nyckelkompetens för Skaraborgs arbetsmarknad att flytta hit.

Projektet Inflyttarservice syftade till att samla och strukturera arbetet för att attrahera och behålla nyckelkompetens i Skaraborg genom att skapa en delregional stödfunktion innehållandes webbplats, struktur, paketering och verktyg för att synliggöra möjligheterna som delregionen och Skaraborgs 15 kommuner erbjuder.

Livet i Skaraborg fick efter projektet ett förlängt uppdrag och drivs vidare av Skaraborgs Kommunalförbund.

En av Skaraborgs största tillväxtutmaningar är hur arbetsgivarna ska lyckas attrahera och rekrytera den nyckelkompetensen de är i behov av för att kunna fortsätta växa och utveckla sina verksamheter. Skaraborgs invånare har en lägre utbildningsnivå än rikssnittet varför vikten av att lyckas attrahera personer med nyckelkompetens framstår som än större. Om Skaraborg ska lyckas med de utmaningar man står inför krävs ett än mer proaktivt arbete för att skapa förutsättningar att attrahera personer med rätt kompetens för framtidens arbetsmarknad.

Genom ett tydligt skyltfönster, i form av en webbplats, skapades möjligheter för en fokuserad samverkan tillsammans med kommuner, privata- och offentliga arbetsgivare, akademin med flera, för att på ett proaktivt sätt marknadsföra och paketera regionens samlade attraktionskraft. Detta genererar i sin tur en större genomslagskraft och tydlighet än om varje kommun och/eller arbetsgivare arbetar med frågorna var för sig. Det genererar också en enhetlighet och samsyn som stärker Skaraborg att över tid vara en fortsatt attraktiv delregion med god utveckling, konkurrenskraft och tillväxt i Västra Götaland.

Projektet målsättning var att skapa mervärde genom att arbeta med frågor som rör allt från talangattraktion till att utveckla soft landingprocesser.

Projektets namn var Inflyttarsevice men kom att kallas Livet i Skaraborg i all extern kommunikation.

Tidsperiod

2021-09-20 till 23-09-20.

Målgrupp

Projektet hade tre målgrupper: Potentiella inflyttare, arbetsgivare i Skaraborg och kommuner som tar emot inflyttare.

Aktiviteter

Projektet skulle paketera, attrahera och skapa bästa möjliga service från kommunerna i form av mottaggarkapacitet. Det innebär att ta fram verktyg för att kunna svara på frågor och vägleda inflyttare i praktiska ärenden. Projektet skulle också samla information och marknadsföringsmaterial riktat till potentiella inflyttare så att de ser Skaraborg som en attraktiv delregion där man vill leva, bo och arbeta.

Finansiering och organisering

Projektet finansierades av Västra Götalandsregionen, Sparbanksstiftelsen Skaraborg och Skaraborgs Kommunalförbund och projektleddes från Skaraborgs Kommunalförbund.

Logotyp Sparbanken Skaraborg   Logotyp Västra Götalandsregionen