Stärkt företagsklimat i Skaraborg

2018-01-01 till 2021-12-31. Projektets huvudsakliga uppgift har varit att stödja Skaraborgs 15 kommuner i arbetet med att förbättra företagsklimatet i regionen. Insatserna i projektet har syftat till att skapa hållbara strukturer för kommunerna och i därigenom goda förutsättningar för företagen.

Projektet har haft sex behovsområden som styrt inriktningen för de aktiviteter som genomförts, nämligen kompetens, kommunikation, digitalisering, upphandling, e-tjänster och samverkan. Sammantaget visar projektutvärderingen att projektet har gjort väsentlig skillnad för kommunernas arbete inom flera områden med att stärka företagsklimatet. Trenden är också positiv för Skaraborgs företagsklimat enligt Svenskt Näringslivs företagsklimatenkät. För mer information om projektet se slutrapport för Stärkt Företagsklimat Skaraborg.

Projektet pågår mellan 2018 - 2021 och finansieras av Skaraborgs Kommunalförbund och Västra Götalandsregionen.