Fyra glada ungdomar

Collegesamverkan Västra Götaland

2016-02-01 till 2018-08-31 Projektet Collegesamverkan VG, som har finansierats av Europeiska socialfonden, har haft som övergripande mål att bidra till en ökad attraktivitet för collegeverksamheten i Västsverige.

De tre kommunalförbunden Boråsregionen, Fyrbodal och Skaraborg har samverkat i fyra delprojekt för att stärka arbetet inom teknikcollege (TC), vård- och omsorgscollege (VoC) samt i ett arbete som på sikt syftar till att bygga liknande verksamhet inom Gröna näringar.
De fyra delprojekten har inriktat sig mot nya val för att attrahera fler ungdomar till teknik, vård- och omsorg samt gröna näringar, utveckla collegeverksamheten, etablera strukturer som möjliggör utvecklingsarbete för gröna näringar samt samverkan.

Ett kommunikationskoncept, True Story, har tagits fram i syfte att kunna mäta attityder och trender i olika målgrupper samt även kunna påverka och uppmuntra till diskussioner. Frågor ställs från en central frågebank till olika målgrupper, exempelvis elever och svaren lagras anonymt i en databas. Möjlighet finns att automatiskt publicera resultaten på en webbportal, True News (eller Good News). Resultaten kan sedan används vid möte med exempelvis representanter från arbetslivet, där frågor ställs om vad de tror att den första målgruppen svarade på en given fråga. Det skapar förutsättningar för en bra och konstruktiv diskussion.

Ett framtidsymposium genomfördes gemensamt i Borås, Skövde och Trollhättan med publik på varje ort samt möjlighet att följa konferensen på webben den 25 april 2018. Frågeställningarna var hur förbereder vi elever för framtidens arbetsplats samt hur förbereder sig arbetsplatsen för framtidens arbetstagare? Besökare var nöjda med både format och innehåll. En dialog har inletts med Högskolan i Skövde samt kompetensnavet i Skaraborgs kommunalförbund om att fortsätta med någon form av framtidskonferenser.

Ett viktigt arbete i projektet har varit att etablera lokala Vård- och omsorgscollege (VoC) i Boråsregionen och Fyrbodal. Två lokala college är certifierade under projektet, ett i Boråsregionen (Mark, Ulricehamn, Svenljunga och Tranemo) och ett i Fyrbodal (Bengtsfors, Dals Ed, Mellerud, Trollhättan, Vänersborg och Kunskapsförbundet Väst), och tre till är på väg att bli certifierade närmaste året. För teknikcollege (TC) genomförs TeknikPrao i Fyrbodal och Skaraborg där teknikföretag och högskolan samverkar under en vecka av årskurs åttas prao.

En inte omfattande aktivitet var att TC/Skaraborg deltog på årsmöte TC/Borås där lokala styrgrupper och regional styrgrupp möttes. Projektet har erbjudit möten mellan personer som utan projektet inte hade ägt rum. Ämnesintegrering har varit en viktig aktivitet i projektet och är den enskilda aktivitet som arbetat över delregiongränserna i en större omfattning med en utvecklingsledare från Marks kommun. Förutom college i Boråsregionen har TC i Skaraborg och VoC i Fyrbodal genomgått föreläsningar och workshops med väldig stor uppskattning.

Den 5 juni 2018 hölls ett uppstartsmöte inför en nationell plattform inom Gröna näringar. Delprojektledare för projektet har aktivt arbetat för att få till stånd mötet. Vid ett uppföljningsmöte den 29 augusti med Landsbygdsnätverkets arbetsgrupp beslutades att en särskild arbetsgrupp skall tillsättas, inom ramen för Landsbygdsnätverket, som arbetar vidare med samverkan för kvalitet, attraktionskraft och stärkt kompetensförsörjning i gröna näringar vilket är en förutsättning för college.