Elbil laddas framför vita höghus

Strategier för utbyggnad av laddinfrastruktur

2021-07-01 till 2022-03-31. Projektet var en utbildningsinsats för fastighetsägare till flerbostadshus gällande stöd till publik laddinfrastruktur.

Målsättningen innan projektet startades vara att stödja fastighetsägare att etablera och få stöd för publik laddinfrastruktur. Intresset för projektet var stort, och många fastighetsägare deltog i inledande samtal och utbildningar. Antalet ansökningar om stöd till t ex Klimatklivet blev dock litet, sannolikt var projektet för tidigt ute, fastighetsägarna uppgav att det inte fanns någon efterfrågan på laddpunkter. Den genomförda utbildningsinsatsen uppskattades av deltagarna och deras ökade kunskaper kommer sannolikt leda till en snabbare utbyggnation av laddinfrastrukturen i flerfamiljsbostäder i Skaraborg.

Tidsperiod

Projektet pågick från juli 2021 till slutet av mars 2022.

Finansiering och organisering

Projektet är en del i Västra Götalands Kraftsamling Elektrifiering och finansierades av Västra Götalandsregionen.