För framtidssymposiets deltagare

Livestream

 

Föreläsningarna finns nu i högerkolumnen! >

 

Se resultaten från menti
andras frågor till föreläsare, workshop-resultat och omröstningar

 


 

Efter symposiet

Fortsätt nätverka och diskutera vidare i gruppen på LinkedIn