Kollage av fotografier på människor

Kompetensanalys 2022

Kompetensforum Skaraborg har uppdrag att årligen presentera en kompetensanalys innefattande framtidsspaning och formulerande av fokusområden att arbeta med, utifrån fakta och analys som presenteras.

Under våren 2022 har ett särskilt utvecklingsarbete bedrivits i framtagandet av Kompetensanalys Skaraborg med finansiering av Västra Götalandsregionen.

Syftet med kompetensanalysen 2022 är att skapa ett underlag som bidrar till att Skaraborgs utbildningsanordnare och arbetsliv kan samordna insatser för att kunna matcha behov hos arbetslivet och individer som ska utbildas.

Kompetensanalys Skaraborg 2022 är resultatet av engagerade aktörer i Skaraborg som alla brinner för kompetensförsörjningsfrågor som skapar utveckling och attraktionskraft i framtiden. Här presenterar vi ett nuläge och möjligheter att göra gemensamma insatser för att än bättre värna om vår utveckling och möjlighet att som område klara av den talangjakt på kompetens som arbetsgivarna behöver. Vi kan också tillsammans utveckla och bredda vårt utbildningsbehov, välmatchat för de behov som finns idag och det vi kan ana är på väg i framtida branscher. Arbetet har präglats av dialog och diskussion där ordet samverkan klingar genomgående. Låt oss kroka arm och tillsammans skapa än bättre förutsättningar för kompetensförsörjning i Skaraborg. Utifrån det samlade underlaget analyserades mönster och likheter.