Webbinarium om hur vi kraftsamlar och stöttar i spåren av en kris

Den 9 juni hölls ett webbinarium om hur hur vi kan stötta näringslivet i spåren av en kris. Den riktade sig till företag med anledning av pandemin. Till detta webbinarium kan du se film och presentationsbilder.

Den 16 juni arrangerades ett webbinarium med Kairos Future på temat Hur vi som offentlig organisation kan stötta näringslivet i spåren av en kris. Till detta webbinarium finns presentationsbilder att tillgå.

 Webbinarierna arrangerades av Skaraborgs Kommunalförbund inom projektet Stärkt Företagsklimat Skaraborg. 


Vid frågor kontakta Louise Albansson, projektledare. E-post: louise.albansson@skaraborg.se, tfn: 0500-497659.