Barn leker med träjärnväg på förskola

Digital plattform för praktik

Praktikplatsen.se är det digitala verktyg för praktikhantering som Skaraborgs kommuner gemensamt beslutat införa.

Verktyget används inom flera skolformer:

 • Grundskolans PRAO
  • Nio av Skaraborgs kommuner är implementerade.
 • Gymnasie- och vuxenutbildning APL/Lärling
  • Vård- och omsorgscollege Skaraborg fullt implementerat.
  • Barn- och Fritidsprogrammet är uppstartat i två kommuner.
 • Yrkeshögskolans LIA
  • Skövde Yrkeshögskola har startat upp med Medicinska sekreterare och förväntas lägga till fler utbildningar på sikt.
 • Högskolans VFU
  • Högskolan i Skövde har startat upp med Sjuksköterskeprogrammets grundutbildning och även för att ansluta specialistutbildningar för sjuksköterskor
 • I samtliga 15 kommuner i Skaraborg finns verksamheter som erbjuder platser till eleverna.

 

Samverkansavtal finns med Göteborgsregionens kommunalförbund (GR) som är systemägare av praktikplatsen.se och vi jobbar löpande i nära samarbete med dem och andra regioner som använder verktyget för att vidareutveckla detta.

En ny version av praktikplatsen.se är under utveckling just nu - läs mer här