LIA - lärande i arbete

Utbildningar inom yrkeshögskolan ska leda till arbete eller egenföretagande inom ett yrkesområde, och det är därför viktigt att utbildningen har nära kontakt med arbetslivet.

Lärande i abete (LIA) innebär att en del av utbildningen är förlagd till en arbetsplats, men precis som med andra kursker ska utbildningsandordnaren utarbeta en kursplan för LIA. Av planen ska det framgå vilka mål man som studerande förväntas uppnå och hur utbildningsandordnaren betygsätter kunskaper, färdigheter och kompetenser.

En yrkesutbildning som leder till kvarlificerad yrkeshögskoleexamen omfattar minst 400 YH-poäng, vilket innebär två års heltidsstudier. En sådan utbildningska innehålla LIA på minst 100 YH-poäng (25 procent av studietiden).

Syftet med LIA är att de studerande ska få lära sig i en verklig miljö och därmed få möjlighet att vidareutveckla sina kunskaper, färdigheter och kompetenser.