VFU- verksamhetsförlagd utbildning

Verksamhetsförlagd utbildning (VFU) - ingår i vissa utbildningar på högskola/universitet

VFU utgör en del av utbildningen och innebär att man som student tillbringar utbildningsperioder av olika längd på arbetsplatser inom ditt kommande yrkesområde.

Syftet med VFU är att få möjlighet att tillämpa och integrera sina teoretiska kunskaper och praktiska färdigheter och att vidareutveckla ett professionellt förhållningssätt och en yrkesidentitet. VFU genomförs i enlighet med vad de nationella examensmålen föreskriver.