Gymnasieantagningen

Inom Utbildning Skaraborg finns gymnasieantagningen. Vi hanterar gymnasieansökan och sköter antagningen till gymnasiet för alla elever som är folkbokförda i någon av Skaraborgs 15 kommuner. Oavsett vilken skola i Sverige ansökan går till.  

Gymnasieantagningen i Skaraborg är placerad i Skövde, på Skaraborgs Kommunalförbund.

Elever vid en grund- eller gymnasieskola som har frågor kring gymnasie­valet ska i första hand vända sig till skolans studie- och yrkesvägledare.

Men självklart är alla välkomna att kontakta oss gällande antagningsfrågor.

Vi som jobbar på gymnasieantagningen är:

Petra Eriksson, Sara Göthberg och Camilla Lindberg.

 

 

Mål med antagningskansliet:

Att på ett korrekt sätt enligt de lagar och riktlinjer som finns utföra antagning till Skaraborgs gymnasieskolor*

*ej naturbruksgymnasiet