Skaraborgs nätverk

Under Skaraborgs skol- och utbildningschefer sorterar tolv nätverk med fokus kring olika ansvarsområden.

I nätverken sitter representanter inom ansvarområdet  från olika kommuner. Vissa nätverk har stora grupperingar där alla kommuner är representerade, andra är sammansatta med nyckelpersoner.

Skol- och utbildningscheferna kan ge nätverken uppdrag eller hänskjuta frågor till respektive nätverk. Varje nätverk har en uppdragsbeskrivning.

I varje nätverk finns representant/er från skolcheferna med liksom representant från Skaraborgs Kommunalförbund.

Efter varje nätverksmöte ska minnesanteckningar skickas till utbildning@skaraborg.se för publicering här på hemsidan.

På följande undersidor finner ni uppdragsbeskrivning, kontaktuppgifter och minnesanteckningar med mera.