Skaraborgs nätverk

Under Skaraborgs skol- och utbildningschefer sorterar 12 nätverk med fokus kring olika ansvarsområden.

I nätverken sitter representant inom ansvarområdet  från olika kommuner. Vissa nätverk har stora grupperingar där alla kommuner är representerade, andra är sammansatta med nyckelpersoner.

Varje nätverk har en uppdragsbeskrivning.

Skol- och utbildningscheferna kan ge nätverken uppdrag eller hänskjuta frågor till respektive nätverk.

I varje nätverk sitter en skolchef som ordförande/kontaktperson.

Efter varje nätverksmöte ska protokollet skickas till utbildning@skaraborg.se för publicering här på hemsidan.

På följande undersidor finner ni uppdragsbeskrivning, kontaktuppgifter och protokoll m.m.