Nätverket IM

Under Skaraborgs skol- och utbildningschefer sorterar tolv professionsnätverk med fokus kring olika ansvarsområden. I nätverket ingår representanter inom ansvarområdet från kommunerna, Skaraborgs Kommunalförbund samt representant/er från skolcheferna. Professionsnätverket arbetar utifrån en uppdragsbeskrivning och rapporterar till skolchefsnätverket.

Professionsnätverken är en framgångsfaktor för att fullfölja samverkan kring de prioriterade områdena, Fullföljd utbildning och Kompetensförsörjning, i Samverkansstrategin för åren 2023–2026. Utöver dessa är Utbildning Skaraborg verksamma och samverkar i ett stort antal frågor inom utbildningsområdet.

Nätverkets uppdragsbeskrivning, minnesanteckningar och deltagarlista finns att hitta på denna sida.