Nätverket IM

Skaraborgs kommuner har beslutat att samverka kring utbildning i Skaraborg. Samverkan utgår ifrån Måldokument Skaraborg. Det övergripande syftet är att ge invånarna i Skaraborg en kvalitativt god utbildning som gör Skaraborg till en attraktiv region att studera, arbeta och leva i. Elevens bästa ska vara i fokus i alla beslut.