Skaraborgs skol- och utbildningschefer

Skaraborgs skol- och utbildningschefer är det sammanhållande nätverket inom Utbildning Skaraborg.

Nätverket är ett av de chefsnätverk som kommundirektörsnätverket har startat med syfte att verkställa beslutade strategier för områdets utveckling. Skolchefsnätverket arbetar på uppdrag av direktionen eller kommunchefsnätverket och har beslutade stadgar.

 I skolchefsnätverket ingår kommunernas högsta ansvariga tjänsteperson med ansvar för skola och utbildning. Skolchefsnätverket driver bland annat erfarenhetsutbyten, omvärldsbevakning och strategisk utveckling inom utbildningsområdet för kommunernas skol- och utbildningsförvaltningar/-sektorer och samverkansparter. Nätverket främjar även samverkan mellan kommunernas skol- och utbildningsnämnder.

 Skolchefsnätverket ansvarar för och organiserar professionsnätverk utifrån behov.