Utbildning Skaraborg

- organiserad samverkan för utveckling

 

Samverkansstrategi för Utbildning Skaraborg 2023-2026

I Samverkansstrategi för Utbildning Skaraborg är samverkan det centrala, innebärande att samverkansstrukturen inom utbildningssystemet ska göra det möjligt att på ett effektfullt sätt möta förändrade behov, både vad gäller innehåll och kapacitet. Strategin utgår från Kommunalförbundets förbundsordning och betonar tillitsfull samverkan mellan kommuner och andra aktörer. 

 
Två prioriterade områden har definierats i samverkansstrategin;  

  1. Fullföljd utbildning (beskriver vikten av att fler elever fullföljer sin utbildning med godkända resultat) 
  2. Kompetensförsörjning för en arbetsmarknadsregion där utbud och efterfrågan är i balans (beskriver arbetsmarknadens behov av kompetens med såväl bredd som spets) 

 

Samverkan är, utöver detta strategidokument, formaliserad genom följande avtal:

  • samverkansavtal kring gymnasieutbildningar i Skaraborg
  • samverkansavtal kring vuxenutbildningarna
  • samverkansavtal kring samhällsorienteringen