Funktionsförbättringar Nya Praktikplatsen.se

Nya praktikplatsen.se är under utveckling och här presenterar vi löpande de förbättringar som görs kring befintliga och nya funktioner - se dokumentlista till höger