Grupp personer sitter runt bord i ett möte

Nätverk Strategisk Utvecklingsgrupp

Strategiska utvecklingsgruppen (StrUg) består av utvecklingsledare eller motsvarande, som arbetar med kvalitetsfrågor inom socialtjänst och vård- och omsorg i Skaraborgs 15 kommuner.

Kommunrepresentanterna ska aktivt medverka i det gemensamma utvecklingsarbetet. Uppdraget innebär att företräda sin kommun, förankra arbetet och vara kommunens kommunikations- och informationskanal.