Nätverk Äldre

Nätverket ska bidra till utveckling av socialtjänsten och den kommunala hälso- och sjukvården i Skaraborg. Genom att agera tillsammans blir vi starkare på såväl lokal som regional nivå. 

Nätverket består av deltagare med ett tydligt mandat att företräda sin kommun, oavsett befattning i hemkommunen. Kommunrepresentationen beslutas av förvaltningschefen.

Medlemmar Forum Äldre består av chefer från socialtjänsten i Skaraborgs 15 kommuner.